Мэдээ

МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМАЛ

 1. Алтан гагнуур
 2. Алтан хундага
 3. Аньс
 4. Башир цэцэг
 5. Вансэмбэрүү
 6. Намуу цэцэг
 7. Тарваган шийр
 8. Цагаан уул буюу Ул өвс
 9. Чацаргана
 10. Чихэр өвс
 11. Яргуй
 12. Гогод буюу Анхил сонгино
 13. Могой тарна
 14. Сөд өвс
 15. Тайжийн жинс
 16. Хонгорзалаа
 17. Цувраа банбай
 18. Далантүрүү
 19. Сибирь Шимтэглэй
 20. Намгийн Дүндэггарав
 21. Буриад хонинзажлуур
 22. Цомцогт баавар цэцэг
 23. Нарийннавчит Хөвөн оройт
 24. Зузаан навчит Гэзэгцэцэг
 25. Одой сараана
 26. Гүргэм шар намуу
 27. Тууш хонхлой
 28. Буурал цагаандэмэг
 29. Заг мод
 30. Мөөг
 31. Хуш мод
 32. Хар мод
 33. Каринтийн мөнгөн дэгд
 34. Хөмөл
 35. Бөхөгөр хаварсал
 36. Нумраа хунчир
 37. Молдав шимэлдэг
 38. Сибирь мийнхумс
 39. Зүрхэн гүүн хөх
 40. Эгэл гүүн хөх
 41. Хадны бөгтөргөнө
 42. Зүүнгарын гоёо - Улаан гоёо
 43. Дэрвээн хазаар өвс
 44. Говийн ганга
 45. Гоо юлд
 46. Цахилдаг
 47. Хамхуул бударгана
 48. Улаан тулам
 49. Монгол догар
 50. Их шүүдэргэнэ
 51. Хоёргэрт Булгантаваг
 52. Буурал Гандбадраа
 53. Хүнсний мөөгнүүд
 54. Бургас
 55. Гацуур
 56. Жодоо
 57. Ойн нарс
 58. Улиангар мод
 59. Улиас мод
 60. Хус мод
 61. Шинэс мод
 62. Чага мөөг- Хусны онгил
 63. Цээнэ цэцэг
 64. Цулхир өвс
 65. Цагаан мөөг
 66. Хармаг жимс
 67. Харгана өвс
 68. Халиар
 69. Халгай
 70. Үхрийн нүд - Хар улаагана
 71. Улаалзгана
 72. Тэхийн шээг - Хос шивүүрт улаагана
 73. Тавансалаа
 74. Таана
 75. Нэрс
 76. Нохойн хошуу
 77. Мэхээр
 78. Мойл
 79. Мангир
 80. Долоогоно
 81. Гүзээлзгэнэ
 82. Гоньд
 83. Гишүүнэ
 84. Асганы Бөөрөлзгөнө
 85. Алтайн сонгино
 86. Хигмэл нил
 87. Бэр цэцэг
 88. Одой хайлаас
 89. Тоорой мод
 90. Олон цэцэгт сухай
 91. Гоохгор сухай