Богдхан ууланд аялж зугаалахыг хориглолоо

Тусгай хамгаалалттай  газар нутгийн тухай хууль, Гамшгаас  хамгаалах тухай хууль, Ойн тухай хууль, Ой хээрийг түймрээс хамгаалах  тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор тавдугаар сарын 1-нээс  зургадугаар сарын 10-ны хооронд Богдхан уулын хязгаарлалтын бүсэд байнгын үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны баазаас бусад  дархан цаазат газрын нутаг дэвсгэрт амралт, аялал, зугаалгын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон байна.