Үндэсний тоглоомын баяр

Зохион байгуулагч: Говь Мираж жуулчны бааз
Зохиогдох газар: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Зохиогдох өдөр: Жил бүрийн 8-р сарын дундуур 
Хөтөлбөр:
 • Нээлт
 • Урлагийн тоглолт
 • Үндэсний тоглоомуудын танилцуулга, тэмцээн
 • Байгаль хамгаалал сэдэвт гар зургийн үзэсгэлэн
 • Сургуулийн сурагчдын уран бүтээлийн үзэсгэлэн
 • Сурагчдад хичээлийн хэрэгсэл бэлэглэх
 • Оньсон тоглоомын үзэсгэлэн, худалдаа
 • Тэмцээний шалгаруулалт, шагнал гардуулах
 • Хаалтын ажиллагаа
Холбоо барих: 99084988
Веб хуудас:http://www.gobimirage.mn

Programs:     
 • Opening ceremony
 • Folklore music program
 • Introduction and competition of the traditional games
 • Drawing Exhibition on the topic of “The Nature Conservancy”
 • School children’ work exhibition
 • Gifts-Stationary for children
 • Mongolian traditional puzzle games fair
 • Award ceremony
 • Closing ceremony

Websitehttp://www.gobimirage.mn