Арван хоёр сар

 

Аргын тооллын нэр

Билгийн тооллын нэр

Улирлаар нэрлэсэн нэр

Нэгдүгээр сар

Бар сар

Өвлийн дунд сар

Хоёрдугаар сар

Туулай сар

Өвлийн адаг сар

Гуравдугаар сар

Луу сар

Хаврын эхэн сар

Дөрөвдүгээр сар

Могой сар

Хаврын дунд сар

Тавдугаар сар

Морь сар

Хаврын адаг сар

Зургадугаар сар

Хонь сар

Зуны эхэн сар

Долдугаар сар

Бич сар

Зуны дунд сар

Наймдугаар сар

Тахиа сар

Зуны адаг сар

Есдүгээр сар

Нохой сар

Намрын эхэн сар

Аравдугаар сар

Гахай сар

Намрын дунд сар

Арван нэгдүгээр сар

Хулгана сар

Намрын адаг сар

Аран хоёрдугаар сар

Үхэр сар

Өвлийн эхэн сар