Шамбалын орон

Шамбалын орон гэдэг нь “оюуны орон” гэсэн үг бөгөөд сүнсээр, оюун санаагаараа очдог “бурханы орон” юм. Цаст уулаар хүрээлэгдсэн  найман талт лянхуа хэлбэрт орон гэж алдаршсан. Шамбалын оронд очих зам хоёр байх бөгөөд нэг нь Монголын говьд, нөгөө нь Төвдийн Хайлас ууланд байна гэж үздэг. Шамбалын орон байгаа газар бол энерги ихтэй, газрын амин судалтай газар бөгөөд энгийн хүн тэнд очоод өөрийн дотоод энергийг цэнэглэж авдаг. “Шамбалд зорчих нууц тэмдэглэл” гэдэг ном бий.