Арван цагаан буян

Амь аврах, өглөг өгөх, шагшаабад сахих буюу буруу хурьцал үйлдэхгүй байх, зохицуулан өгүүлэх буюу худал ярихгүй байх, шударга өгүүлэх буюу хов ярихгүй байх, зөөлөн өгүүлэх буюу муу үг хэлэхгүй байх,  номын үгээр ярих буюу цөөн үг хэлэх, нигүүлсэх, өршөөх, үйлийн үрийг итгэмжлэх буюу хувь заяандаа сэтгэл хангалуун байх гэсэн үйлүүдийг арван цагаан буян хэмээнэ.