Галын буган хөшөө

Хөвсгөл аймгийн Галт сумын гуравдугаар багийн төвийн дэргэдэх чулуун овооны дунд хоёр эгнээ зургаан буган хөшөө буй. Эдгээр буган хөшөөд нь 2.1-2.7м өндөр, 30-70см өргөн саарал өнгийн боржин чулуугаар бүтээгдсэн бөгөөд хөшөөд дэх бугын дүрсүүд, тойрог дүрс, бүслүүр, чинжаал хутга, байлдааны сүх зэрэг нь цагийн эрхээр элэгдэж эмтэрсэн боловч мэдэгдэхээр хадгалагдан үлджээ.