Молцог элс (Өмнөговь)

Өмнөговь аймгийн Булган сумын нутагт Баянзагаас зүүн тийш 30 км, Говь мираж жуулчны баазаас зүүн хойш 50 км, Жуулчин говь баазаас 55 км зайтай орших жижиг элсэн манхан. Говь нутгийн уудам тал хөндийд хэсэг хэсгээрээ товойн тогтсон молцог мэт хэвтээ унжуурга хэлбэртэй элсэн бөөгнөрөл бөгөөд эргэн тойрондоо говийн ургамлаар хүрээлэгдсэн. Хэрэв Хонгорын элс явах чиглэлгүй бол энэ Молцог элсэнд ирүүлж ойр орчноор нь тэмээн аялал хийх боломжтой. Эндээс Баянзаг, Ширээ шавар хэмээх газруудыг үзүүлж болно.