Сибирь мийнхумс

Модлог урт бүдүүн үндэслэг иштэй, 40-100 см өндөр, олон наст өвслөг ургамал. Хөх цэнхэр том гоёмсог, цэцэгтэй, сайхан үнэртэй тул тарималжуулан хот суурингуудийн ногоон байгууламжинд ашиглабал зохимжтой. Хөл газрын ургамал.