Газрын нэр Хамгаалалтад авсан талбай Хамгаалалтад авсан он
1 Богдхан уул 41,651 га 1957, 1978, 1995
2 Говийн бага дархан газар А, Б 1,839,176 га 1996
3 Говийн их дархан газар А, Б 5,311,730 га 1975
4 Дорнод Монгол 103,016 га 1992
5 Монгол Дагуур 103,016 га 1992
6 Нөмрөг 311,205 га 1992
7 Отгонтэнгэр уул 95,510 га 1992, 1995
8 Увс нуурын ай сав 712,545 га 1993
9 Хан Хэнтий 1,227,074 га 1992
10 Хасагтхайрхан 27,448 га 1965, 1995
11 Хорьдол Сарьдагийн нуруу 188,634 га 1997
12 Хөх Сэрхийн нуруу 65,920 га 1977, 1995